decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

เหยียบเมืองหลวงย่างกุ้ง

เมื่อพูดถึงทริปพม่าคงไม่มีใครอยากพลาดจะไปเยี่ยมเยือนอดีตเมืองหลวงของพม่าที่ยังคงมีความอำนวยความสะดวกครบครันไม่แพ้กับเมืองเนปิดอว์ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ทางการของพม่านั้นได้สถาปนาขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำอิระวดี ซึ่งย่างกุ้งนั้นมีชื่อเดิมคือ เมืองดากอง ที่ก่อตั้งมาถึง 2,500 ปีมาแล้ว เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมอญและเปลี่ยนชื่อมาเป็น ย่างกุ้ง ในปีพ.ศ.2298 พม่านั้นเคยตกเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกอังกฤษปกครอง ซึ่งยังคงเห็นได้ถึงอาคารที่เก่าแก่ทรงโคโลเนียลอยู่มากมายหลายแห่งแม้ในปีพ.ศ.2548 จะได้สถาปนาเมืองเนปิดอว์เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ศูนย์การค้าทั้งหลายก็ยังเป็นที่ ย่างกุ้งเช่นเดิม ย่างกุ้งนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเช่น โรงแรม สนามบิน ร้านอาหาร ทัวร์ต่างๆ และร้านมินิมาร์ทเป็นต้น

3

 

  • เจดีย์ชเวดากอง นับว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับชาวพม่าที่ได้ให้ความนับถือมากที่สุด ซึ่งคุณจะได้เห็นชาวพม่าและนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชมอย่างไม่ขาดสาย ในตัวเจดีย์มีความงดงามเป็นสีทองอร่ามสวย ตำนานเล่าว่าเจดีย์ชเวดากองถูกสร้างมานานกว่า 2,500 ปี ด้วยชาวมอญที่เป็นพ่อค้าที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าถึงประเทศอินเดียนามว่า “ตปุสสะ” และ “ภัลลิกะ” แล้วจึงเกิดเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์ จึงถวายตัวเป็นอุบาสก และจึงได้ทูลขอสิ่งของจากพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นพุทธบูชาแทนพระพุทธองค์นั่นคือ พระเกศาธาตุ 8 เส้น แต่ในระหว่างทางนั้นได้เจอกับเจ้าหน้าที่ตรวจด่านสินค้าและพญานาคแย่งชิงไป จึงเหลือเพียงแค่ 4 เส้น ซึ่งทั้งคู่เดินทางมาถึงเมืองย่างกุ้งก็อธิฐานว่า “ขอให้พระเกศาธาตุนั้นกลับมาเท่าเดิมถ้าหากมีบุญวาสนาในการสืบทอดพระพุทธศาสนาขอให้พระเกศากลับมาครบตามเดิม เมื่อเปิดผอบก็เห็นว่า พระเกศาธาตุนั้นกลับมาครบตามเดิมถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์

เริ่มแรกนั้นเจดีย์เป็นเพียงเจดีย์เล็กๆ ทรงระฆังคว่ำ ต่อมากษัตริย์ของพม่าได้สร้างเจดีย์ใหม่ครอบและมีความสูงถึง 100 เมตรเลยทีเดียว องค์เจดีย์ใช้แผ่นทองหุ้มรอบนอกน้ำหนักรวมประมาณ 3 ตันใช้แผ่นทองถึง 8,688 แผ่น ซึ่งในความเชื่อนั้นถือว่า การถวายทองนั้นจะทำให้ชีวิตและบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีความเชื่อ มีทองรวมกันมากกว่าธนาคารแห่งชาติของอังกฤษเสียอีก ส่วนยอดจะประดับประดาด้วยถึง 5,448 เม็ด ซึ่งเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดถึง 76 กะรัต และมีทับทิม ไพลินและบุษราคัม รวมกันอยู่ถึง 2,317 เม็ดด้วยกัน

ทั้งนี้การเข้าเยี่ยมชมนั้นมีทางขึ้นทั้งหมด 4 ทิศซึ่งทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกนั้นมีลิฟท์แก้วให้บริการ ส่วนทางใต้จะเป็นบันไดเลื่อนค่ะ

ที่ตั้ง         ถนนชเวติโก่งพยา ตั้งอยู่บนยอดเขาใจกลางเมืองของกรุงย่างกุ้ง

  • วัดโบตะทาวน์ วัดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับเจดีย์ชเวดากองเป็นอย่างมาก ซึ่งครั้นเมื่อชาวมอญทั้งสองและกษัตริย์ในคราวนี้ได้สั่งให้ทหารกว่า 1,000 นายมาคอยต้อนรับและคอยเฝ้ารักษาพระเกศาธาตุเอาไว้ให้ดีก่อนที่จะสร้างเจดีย์เสร็จ สถานที่นี้ถูกสร้างเป็นวัดต่อมาและถูกเรียกว่า โบตะทาวน์ หรือ ทหาร 1,000 นาย ในปัจจุบันได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ.2496 เพราะของเดิมนั้นถูกระเบิดทำลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสามารถเห็นเจดีย์ระฆังทรงสูง 140 เมตร ภายในมีความปราณีตสวยงามด้วยกระจกสี ภายในมณฑบครอบด้วยแก้วใส ประดิษฐาน ใจกลางเจดีย์ และพระพุทธรูปทองคำ และสำริดกว่า 700 องค์เลยทีเดียว มีทั้งแผ่นจารึกดินเผาและสมบัติบางส่วน รวมถึงพระเขี้ยวแก้วด้วย ภายในมีเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้และได้รับความนับถือว่า อธิษฐานอะไรก็จะรวดเร็วสมดังความปรารถนา

ที่ตั้ง         ถนนสแตรนด์ทางทิศตะวันออกตรงริมแม่น้ำย่างกุ้ง ใกล้ท่าเรือเมืองย่างกุ้ง

  • เจดีย์สุเล ตามตำนานของทางพม่าเล่ากันว่า การสร้างเจดีย์ชเวดากองนั้น สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่เพื่อเป็นที่ประชุมของบุคคลสำคัญมาปรึกษาหารือในการสร้างเจดีย์และหลังจากที่สร้างเจดีย์ชเวดากองเสร็จ ก็จึงได้สร้างเจดีย์สุเลในพื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองย่างกุ้ง ที่มีขนาดเจดีย์สูงถึง 48 เมตรเลยทีเดียว และที่สำคัญเจดีย์สุเลนั้นเป็นหลักเริ่มต้นระยะทางของประเทศพม่า ไปตามทิศต่างๆอีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง         ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง

  • วัดพระนอนเจดีย์เจ๊าทัตจี วัดแห่งนี้ไม่มีเจดีย์เหมือนกับวัดอื่นๆ แต่จะมีพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ที่มีความยาวถึง 70เมตรอยู่ภายในวิหารที่สร้างด้วยงบประมาณถึง 70,000 ดอลลาร์เลยทีเดียว ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างเรียกพระองค์นี้ว่า พระนอนตาหวาน ซึ่งเหตุเพราะพระนอนองค์นี้มีลักษณะแตกต่างจากพระองค์อื่น ดวงตาที่เปล่งประกาย และขนตาที่งอนยาวสวย พระพัตกร์ที่ยิ้มแย้มแสดงถึงความสุขและมีเมตตา ทั้งนี้ดวงตาของพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ได้สั่งผลิตมาจากแก้วพิเศษจากระเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวจึงมีความสุกใสประกายสีฟ้า และพระพุทธบาทมีลายมงคล 108 ประการอีกด้วย

ที่ตั้ง         อยู่บนถนนชเกอนเตียง ย่านตัมเว เมืองย่างกุ้ง

  • วัดกะบ่าเอ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองทศวรรษที่ 1950 ด้วยนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าตามตำนานที่เล่าขานมา มีเรื่องเล่าว่ามีพระสะยาเทได้นั่งสมาธและมีชะขาวผ็นึงได้นำลำไม้ไผ่ที่มีข้อความจารึกลงในไม้ไผ่มาให้เพื่อฝากไปยังนายกรัฐมนตรีผู้นั้น พร้อมสั่งให้ทำนุบำรุงให้ดี ศาสนาจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น นายกรัฐมนตรีผู้นั้นจึงได้นำลำไม้ไผ่มาทะนุบำรุงและสร้างเจดีย์กะบ่าเอครอบเอาไว้ เจดัย์องค์นี้มีความสูง 34เมตร ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์สองท่านคือ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ ที่ได้อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑ์ในเมืองลอนดอนเมื่อไม่นานมานี้อีกด้วย ภายในมีพระประธานคือ พระมหามุนีองค์จำลอง หล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ที่มีนำหนักถึง 500 กิโลกรัม

ที่ตั้ง         ทางเหนือของทะเลสาบอินยา

  • ตลาดโบ่ซก อองซาน เวลาทำการของตลาดแห่งนี้คือเวลา 00-16.30 น. และปิดทำการวันจันทร์ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงย่างกุ้ง ตลาดโบ่ซก หรือเรียกง่ายๆ ว่า ตลาดสก็อต มีสินค้ามากมายให้ได้ซื้อหากันไม่ว่าจะเป็นงานผ้าพื้นเมือง งานแกะสลัก เครื่องประดับ ตุ๊กตา เครื่องดนตรีเป็นต้น อีกทั้งโดยรอบยังมีเสื้อผ้าให้ได้เลือกซื้อเลือกหากันอีกด้วย ภายในตลาดยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารพื้นเมืองให้คุณได้ลิ้มลองกันอีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง         หัวมุมสี่แยกซู่เหล่พยากับถนนโบ่ซก อองซาน จรงที่ทำการรถไฟ

 

K

K

เครื่องสำอางเกาหลี พร้อมส่ง ร้านนี้เลยจร้าา www.molykorea.com คลิกเลย

พร้อมส่งจ้รา

ราคา 170 บาทคะ

SkinFood Shea Butter Lip Care Bar Intense

อ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวบอบบางและระคายเคืองง่าย

โดยเฉพาะผู้ที่แพ้ลิปสติกริมฝีปากหมองคล้ำและแห้งแตกเพราะส่วนผสมทั้งหมดมาจากธรรมชาติ

มีทั้งหมด 5 เบอร์

# 1 Rich Butter บำรุงสุดเข้มข้นจากเชียร์บัทเทอร์ เหมาะสำหรับริมฝีปากที่แห้งมากๆ

# 2 Milk Butter ผสมน้ำนม+เชียร์บัทเทอร์ เพื่อความชุ่มชื่นและเนียนนุ่ม ทำให้ริมฝีปากนุ่นสุดๆ

# 3 Mint Butter ให้ความเย็นสดชื่นจากมิ้นเหมาะสำหรับอากาศร้อน ให้ความชุ่มชื่นได้ยาวนานด้วยคุณค่าจากเชียร์บัทเทอร์

# 4 Berry Butter บำรุงริมฝีปากจากผลเบอร์รี่ผสมเชียร์บัทเทอร์ ช่วยลดริ้วรอยร่องลึก และให้สีชมพูอ่อนๆ

# 5 Apricot Butter บำรุงริมฝีปากจากเอพริคอตผสมเชียร์บัทเทอร์ ช่วยลดความหมองคล้ำ และให้สีส้มอ่อนๆ

skinfood

LEAVE A REPLY

loading
×